ขายเหล็กรางหนา มาตรฐานมอก. ราคาพิเศษ!! | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ ขายเหล็กรางหนา มาตรฐานมอก. ราคาพิเศษ!! – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

VRSTEEL โปรโมชั่น

ขายเหล็กรางหนา มาตรฐานมอก. ราคาพิเศษ!!

19/08/2019

โปรโมชั่นเหล็กรางหนา ราคาพิเศษ
เหล็กรางน้ำ 75*40 (5.0mm*7.0mm) 41.52kg มอก.1227
เหล็กรางน้ำ 100*50 (5.0mm*7.5mm) 56.16kg มอก.1227
เหล็กรางน้ำ 125*65 (6.0mm*8.0mm) 80.00kg มอก.1227
เหล็กรางน้ำ 150*75 (6.5mm*10.0mm) 112.00kg มอก.1227
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด เช็คราคาและสั่งซื้อเหล็กได้ที่ www.vrsteel.com

cl

Share / Save

Support