Promotion VRPoint X2 | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ Promotion VRPoint X2 – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

VRSTEEL โปรโมชั่น

Promotion VRPoint X2

11/03/2020

Art-Work-Promotion-Pointx2-Postweb

 

เงื่อนไขและกติการการร่วมโปรโมชั่น
1.สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิก EXCLUSIVE เท่านั้น
2.เปิดบิลชำระเงินตั้งแต่ 600,000 บาทขึ้นไป ภายในช่วงโปรที่กำหนด 11-24 มีนาคม 2563
3.ประกาศรายชื่อสมาชิก EXCLUSIVE ที่ได้รับรางวัล วันที่ 26 มีนาคม 2563

cl

Share / Save

Support