PRODUCT DETAIL-Cold-drawn round bar-VRsteels Page not found – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

สินค้า | เหล็กเพลาขาว

เหล็กเพลาขาว

ประเภท : เหล็กรูปพรรณรีดร้อน


มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Cold Drawn Bar เรียกตามการผลิตที่เกิดขึ้นจากการนำเหล็กเส้นกลมหรือเหล็กเพลาดำ ไปดึงเย็นอีกครั้งหนึ่ง เหล็กที่นำไปดึงเย็นแล้วนี้จะเปลี่ยนคุณสมบัติทำให้เหล็กจะเปลี่ยนจากสีเทาดำ เป็นสีเทาเงิน ๆ จึงเรียกว่าเหล็กเพลาขาวตามลักษณะของเหล็ก เหล็กเพลาขาวนี้จะมีคุณสมบัติแข็งกว่าเหล็กเพลาดำ แต่จะมีการยืดหยุ่นน้อยกว่า

14-hot-rolled-round-bars-4

Nominal Sectional Diameter Weight
(kg./m.)
Weight
(kg./piece)
6m.
mm. in.
101.60 4 63.70 382.20
11.11 7/16 0.76 4.56
114.30 4 1/2 80.60 483.60
117.80 7 195.00 1170.00
12.70 1/2 1.00 6.00
127.00 5 99.50 597.00
139.70 5 1/2 120.00 720.00
15.88 5/8 1.55 9.30
152.40 6 143.00 858.00
19.05 3/4 2.24 13.44
203.20 8 255.00 1530.00
22.23 7/8 3.05 18.30
228.60 9 322.00 1932.00
25.40 1 3.98 23.90
254.00 10 398.00 2388.00
28.58 1 1/8 5.03 30.20
3.18 1/8 0.06 0.36
31.75 1 1/4 6.21 37.26
34.93 1 3/8 7.52 45.12
38.10 1 1/2 8.95 53.70
4.76 3/16 0.14 0.84
41.28 1 5/8 10.50 63.00
44.45 1 3/4 12.20 73.20
47.63 1 7/8 14.00 84.00
50.80 2 15.90 95.40
53.98 2 1/8 17.90 107.40
57.15 2 1/4 20.10 120.60
6.35 1/4 0.25 1.50
60.33 2 3/8 22.40 134.40
63.50 2 1/2 24.90 149.40
66.68 2 5/8 27.40 164.40
69.85 2 3/4 30.10 180.60
7.94 5/16 0.39 2.34
73.03 2 7/8 32.90 197.40
76.20 3 35.80 215.00
82.55 3 1/4 42.00 252.00
88.90 3 1/2 49.00 294.00
9.35 3/8 0.56 3.36
95.25 3 3/4 56.00 336.00

Support