นโยบายส่วนตัว | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ นโยบายส่วนตัว – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
Check Price

PRIVACY POLICY

As we know your personal information is very important. We will keep your private and confidential information securely by :

  • Not disclosing your personal data to our subsidiaries, any other organizations or individuals.
  • Providing only your payment information to our necessary payment gateway provider to process your order. Your username and password to access website are kept strictly confidential.
  • Collecting the personal data that you may volunteer while using our services in order to provide you with the highest quality services and offer you opportunities we think will be of interest and suit you.
  • If you wish to discontinue receiving message or newsletter from us, you may opt out anytime by sending an email to support@vrsteel.com

Support