พันธมิตร | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ พันธมิตร – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
Check Price

PARTNER

partner9

Interested to become our logistics partner If you are interested in becoming a part of VRSTEEL's business and capable to handle distribution center and delivery services, VRSteel ready to have discuss with you, to take part in our steel distribution business. Just send us the details and tell us your facilities available. Kindly provide details of your location, vehicle, and what kind of warehouse you have. We are ready to let you be our logistics partner.
partner7

Interested in being franchisees under our VRSTEEL brand Sometimes the obstacle may make you exhausted. Having a good partner will help you to get success much easier. To these, partnering with VRSteel will help you to drive your steel trading business in quicker and easier at your own location. In case you plan to expand your own related business to steel trading products, as a new contribution,  but you don’t know how to start. VRSteel is ready to be your consultant and partner with you. All you need to do is send us the details and give us your strength. Provide us your location, target, and the reason of your attention. We are ready to our plan, and be part of your partner too.

To participate as a partner with VRSteel

( Please fill information below )
To be a franchisee with VRSteel.
To distribute our product with your logistic business.
First Name *
Last Name *
Company
Email *
Tel No *
More detail about your needs and your potentiality

Support