อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

อสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้พร้อมก้าวให้ทันเกมธุรกิจ
เทคโนโลยีใหม่ด้าน “Prop Tech” ถือเป็นอีกหนึ่ง กลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการต้องรู้

Digital เข้ามาในวงการอสังหาริมทรัพย์ เริ่มจากการขายและการตลาด ทุกค่ายทุกโครงการต้องมี Website และช่องทาง Online เป็นของตัวเอง รวมถึงมี Big Data ที่สามารถนำมาวิเคราะห์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นยังมี Property-Tech หรือ Application ใหม่ ๆ เพิ่มเข้ามา เช่น การนำ BIM (Building Information Model) เข้ามาช่วยออกแบบคำนวณการก่อสร้าง
การร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่อย่างแสนสิริ กับผู้ร่วมทุนอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท สิริ เวนเจอร์ จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้น 90:10 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่เพื่อใช้ชีวิตที่อยู่อาศัยในอนาคต (Property Technology) เต็มรูปแบบของคนเมืองและยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่อยู่อาศัยของกลุ่มธุรกิจ Startup รุ่นใหม่

“เอพี ไทยแลนด์” นำนวัตกรรมที่อยู่อาศัย “เอพี ดิจิตอล คอมมูนิตี้” มาใช้ภายใต้แนวคิด IoT (Internet of Thing) เพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านต่างๆสื่อสารถึงกันได้
เอสซี แอสเสท” ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการวางยุทธศาสตร์ 4.0 การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานกันเพื่อพัฒนาโปรดักส์และบริการ ภายใต้แนวคิด “Human- Centric” เพื่อร่วมทุนกับกลุ่มสตาร์ทอัพทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนา นวัตกรรมที่อยู่อาศัยมาใช้ในอนาคต เป็นต้น
นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีการตื่นตัว และสนับสนุนกลุ่ม Startup เพื่อเสริมศักยภาพให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกครั้ง
แล้วธุรกิจของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยัง?
ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการขนาด SME และที่ปรึกษาอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น นักขาย นักประเมิน วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ขายวัสดุก่อสร้าง
เราจะตอบรับ กับกระแสดิจิตอล หรือปรับตัวอย่างไร สำหรับ SME หรือผู้รับเหมาอย่างเรา ๆให้ VRsteel เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นราคากลางของเหล็กในตลาดที่เชื่อถือได้ หรือ การเช็ค และ ซื้อเหล็กออนไลน์ เพื่อสร้างมาตรฐานการหาข้อมูลทางด้านราคาเหล็กออนไลน์ และ แหล่งซื้อเหล็กที่มีคุณภาพ กระบวนการขายที่รวดเร็ว โดยผสมผสานระหว่าง Digital และ ความเป็น Humanize ไว้ด้วยกัน

clcl

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

สนใจเป็นพันธมิตรกับเรา โปรดติดต่อ

พันธมิตรของเรา

    
    Support