E-Commerce ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการขาย | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ E-Commerce ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการขาย – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

E-Commerce (ความสำคัญของเทคโนโลยีกับการขาย)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)
หมายถึง การดำเนินธุรกิจทุกรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในยุคดิจิตอลนั้น การเสนอขายสินค้ามิใช่แต่จะใช้พนักงานขายเท่านั้น เครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ได้ถูกนำมาใช้ โดยคำนึงถึงความสะดวกสบาย
ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญซึ่งทางกิจการต่างๆก็พยายามสรรหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแข่งขันกันเสนอขายสินค้าในระบบให้ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น
เพราะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการในระยะยาว ดีกว่าจ้างพนักงานขาย
1. เวิลด์ไวด์เว็บ World Wide Web หรือ WWW หรือ W3
2. แอพพลิเคชั่น (Application) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App
3. ปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือ AI

ซึ่ง VRSteel ได้ตระหนัก และพัฒนา Website โดยใช้ระบบ Dynamic Price เพื่อให้ทุกคนสามารถเช็คราคาเหล็กออนไลน์ได้ง่าย สะดวก ไม่ว่าจะอยู่ทีไหน
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟน และ Internet ท่านก็สามารถทราบราคาเหล็กออนไลน์ และสั่งซื้อเหล็กผ่านระบบ Dynamic Price ได้จริง
ทดลองเช็คราคาเหล็กออนไลน์ ได้ที่ www.vrsteel.com

มาร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา

สนใจเป็นพันธมิตรกับเรา โปรดติดต่อ

พันธมิตรของเรา

    
    Support