เช็ค Point เพื่อแลกรางวัล VR Reward | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ เช็ค Point เพื่อแลกรางวัล VR Reward – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

VRSTEEL อีเวนท์

เช็ค Point เพื่อแลกรางวัล VR Reward

07/06/2019

clcl
เช็คPointเพื่อแลกรางวัลต่างๆกับ VRSteel การสะสมคะแนน VR Point
แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ VR Reward และ VR Cash Back
VR Reward เป็นรางวัลต่างๆที่ใช้แลกจากการสะสมพ้อยส์ภายในปี สำหรับสมาชิก EXCLUSIVE ที่สะสมพ้อยส์ตามที่VR Point กำหนด
*ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
VR Cash Back เป็นเครดิตแลกเงินคืนภายในปี เมื่อสะสมพ้อยส์ครบตามที่กำหนด มูลค่าสูงสุดถึง 90,000 บาท*
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Share / Save

Support