องค์กรวิศวกรเสนอจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีขนส่งทางราง | VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ องค์กรวิศวกรเสนอจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีขนส่งทางราง – VRSteel เช็คราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กกล่อง ราคาเหล็ก เฉพาะคุณ
Loading...
เช็คราคาเหล็ก

VRSTEEL ข่าวสาร

องค์กรวิศวกรเสนอจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีขนส่งทางราง...

27/06/2017

20170623-1 (1)นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เสนอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้ วิศวกรไทยมีส่วนร่วมรับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการขนส่งทางรางจากจีน เพื่อให้ไทยสามารถดำเนินการออกแบบการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงได้เองในอนาคต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย สภาวิชาชีพ แบ่งแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไทยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในโครงการอื่นๆ

ด้าน นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดเงื่อนไขการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้ชัดเจน โดยอาจให้จีนเป็นผู้กำหนดรูปแบบและส่วนผสมของสารประกอบเหล็กก่อสร้าง และให้ผู้ประกอบการไทยเป็นผู้ผลิต เพื่อให้ได้มาตรฐานการก่อสร้าง และเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

ขณะที่ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ต้องการให้วิศวกรไทยเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งการออกแบบ การคุมงานรวมทั้งการวางระบบราง และไฟฟ้า ในสัดส่วน 50 % ของคณะวิศวกรทั้งหมด เพื่อร่วมกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักสากล โดยองค์กรวิศวกรจะนำข้อเสนอทั้งหมดเข้าหารือต่อรัฐบาล คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้า
แหล่งที่มา : Ch7 News

Share / Save

Support