CLIENT LOG-IN

BUSINESS NEWS

1

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็ก

24/09 2011

     ในการคำนวณน้ำหนักเหล็กโดยประมาณนั้น เหล็กเป็นวัสดุที่มีหลายรูปร่าง และหลายขนาด ดังนั้นการคำนวณหาน้ำหนักเหล็กโดยประมาณจึงมีสูตรที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของเหล็ก ดังนี้

- เหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0062 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

- เหล็กแบน ความหนา (ซม.) x ความกว้าง (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

- เหล็กแผ่นความหนา (มม.) x ความกว้าง (ฟุต) x ความยาว (ฟุต) x 0.7293 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

- เหล็กสี่เหลี่ยมขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0079 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

- เหล็กหกเหลี่ยมขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0068 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

- เหล็กแปดเหลี่ยมขนาด (ซม.) x ขนาด (ซม.) x ความยาว (ซม.) x 0.0065 = น้ำหนักเหล็กโดยประมาณ (กก.)

     ซึ่งหลังจากการคำนวณน้ำหนักเหล็กแล้วจะทำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานเหล็กประเภทต่างๆ สามารถเลือกใช้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์และงานมากขึ้น หรือสามารถเลือกขอคำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติืมได้ ที่แหล่งซื้อขายเหล็กทั่วไป เช่น ร้านขายเหล็ก ร้านขายเหล็ก ร้านขายเหล็กแท่ง ร้านขายแร่เหล็ก บริษัทจำหน่ายเหล็ก ร้านขายเส้น ร้านขายเหล็กเคลือบโลหะ เป็นต้น

แหล่งข่าวจาก http://เหล็ก.ws/