CLIENT LOG-IN

BUSINESS NEWS

1

ราคาน้ำมันดิบลดลงครั้งแรกในรอบ 8 วัน

29/02 2012

     ราคาน้ำมันดิบสำหรับการส่งมอบในเดือนเมษายนปรับลดลง 66 เซนต์ หรือ 0.6% มาอยู่ที่ 107.9 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในการซื้อขายของตลาด NYMEX ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบแปดวันที่มีราคาลดลง ทั้งนี้มีความเห็นว่า ราคาปรับลดลงภายหลังจากที่ประเทศในกลุ่ม G20 บอกปัดการเรียกประชุมของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเพื่อหารือในประเด็นการเพิ่มเงินกู้สำหรับแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ในสหภาพยุโรป ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อสถานภาพทางเศรษฐกิจและระดับความต้องการใช้น้ำมัน โดยในสหรัฐฯ ระดับความต้องการน้ำมันอยู่ที่ 18.1 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตามรายงานของกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 14 ปี และต่ำกว่าสถิติในปี 2007 ถึง 14%

แหล่งข่าวจาก http://www.isit.or.th/modules.php?mod=News&file=view&ID=4534