CLIENT LOG-IN

BUSINESS NEWS

1

ข้อต่อเหล็กข้ออ้อย

24/12 2011

     การต่อเหล็กเส้นในงานโครงสร้างจะใช้วิธีทาบเหล็ก โดยมีระยะทาบที่ 40D หรือ 50D และใช้ลวดมัดหรือเชื่อมติดกัน ถ้าในโครงสร้างมีการเสริมเหล็กจำนวนมาก วิธีการทาบก็ทำให้เหล็กเสริมในโครงสร้างที่จุดต่อแน่นมากขึ้น ทำให้พื้นที่หน้าตัดคอนกรีตลดน้อยลง การเทคอนกรีตก็จะลำบากมากขึ้นเพราะว่าเหล็กเสริมที่จะต่อแน่นมากขึ้น การเชื่อมเหล็กให้ติดกันด้วยความร้อนก็จะทำให้กำลังของเหล็กเสริมที่จุดต่อน้อยลง

     ปัญหาต่างๆ ที่กล่าวมานั้นแก้ไขได้โดยวิธีการต่อเหล็กแบบเข้าเกลียว (Coupler) การต่อเหล็กแบบเข้าเกลียวนั้นเป็นการต่อชนกันเหมือนเป็นเหล็กเส้นเดียวกัน ไม่มีระยะทาบให้เสียเศษเหล็ก เพิ่มพื้นที่เทคอนกรีตที่จุดต่อ ทำให้หน้าตัดคอนกรีตที่จุดต่อเท่ากับการเสริมเหล็กปกติ ไม่มีการเคลื่อนตัว (Sliper) ของเหล็กเสริมที่จุดต่อจนเป็นสาเหตุทำให้คอนกรีตแตกร้าว เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนมากระทำกับโครงสร้าง

ประเภทของสินค้าแบ่งตามขนาดและลักษณะการต่อเหล็กเสริม

1. Standard Coupler เป็นการต่อเข้าเกลียวปกติ ที่มีการทำเกลียวที่เหล็กเส้นและในตัว Coupler ให้เอียง 3 องศา ทำให้ต่อง่าย ยิ่งเข้าเกียวยิ่งแน่น ได้กึ่งกลางและไม่มี Sliper (ไม่มีช่องว่างระหว่างเกลียว ระยะเกลียวตัวผู้และตัวเมียจะเท่ากันคือ 2.5 มม.)
2. Redrew Coupler เป็นการต่อเข้าเกลียวปกติ ที่มีการทำเกลียวใที่เหล็กเส้นและในตัว Coupler ให้เอียง 3 องศา โดยจะเป็นการลดขนาด เช่น DB32 เป็น DB28
3. Welding Coupler เป็นการทำให้ Coupler เกลียวตรง ติดกับเหล็กเส้น เพื่อใช้กับงานที่ไม่ต้องการหมุนเหล็กเส้นเวลาต่อเหล็ก
4. Cold Press Coupler เป็นการบีบ Coupler ให้แนบติดกับเหล็กเส้น โดยใน Coupler จะไม่มีเกลียว

แหล่งข่าวจาก http://www.thaiengineering.com/webboard/topic.php?id=3276